Agencija za veštačenje

JA Slideshow - http://www.joomlart.com
Добродошли

Испит за Координатора безбедности и здравља на раду у фази израде пројекта и фази извођења грађевиснких радова на привременим или покретним градилиштима Србије је први пут организован у Србији, теоретском припремом 10-14 јануара 2011. године, а потом и полагањем испита 12. фебруара 2011. Поступак оснивања удружења је започео 20. фебруара 2011. године, а завршио уписом у Регистар Агенције за привредне регистре 22. 02. 2011. године.

Оснивачки акт можете видети у документу Оснивачки акт Координатори БЗНР у Србији.

 

Jeзик

Елeктронска пошта чланова

Пријава


You are here  : Насловна Насловна