Agencija za veštačenje

JA Slideshow - http://www.joomlart.com
Настанак Удружења Координатори БЗНР

Испит за Координатора безбедности и здравља на раду у фази израде пројекта и фази извођења грађевиснких радова на привременим или покретним градилиштима Србије је први пут организован у Србији, теоретском припремом 10-14 јануара 2011. године, а потом и полагањем испита 12. фебруара 2011. Поступак оснивања удружења је започео 20. фебруара 2011. године, а завршио уписом у Регистар Агенције за привредне регистре 22. 02. 2011. године.

За разлику од привредних друштава где су оснивачи и власници Оснивачи овог Удружења имају једнака права и глас са свим новим члановима

Релевантни подаци о Удружењу су:

ПУН НАЗИВ:

Удружење: Координатори безбедности и здравља на раду у фази израде пројекта и фази извођења грађевинских радова на привременим и покретним градилиштима у Србији

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: Координатори БЗНР

Матични број: 28038275,

Порески идентификациони број (ПИБ): 106978670,

Текући рачун: 165-24131-14

Шифра делатности: 9412 (делатности струковних удружења)

 

Jeзик

Елeктронска пошта чланова

Пријава


You are here  : Насловна O удружењу